فهرست مطالب

مفصل فکی TM joint

مفصل گیجگاهی‌زیرواره‌ای (temporomandibular joint, TMJ) مفصل بین کلّگی condyle استخوان فک پایین و گودی زیرواره‌ای mandibular fossa و دگمه مفصلی articular tubercle استخوان گیجگاهی است. این مفصل در دو طرف صورت وجود دارد و گاه دچار درد یا عفونت یا دررفتگی می‌شود.

درد مفصل فکی گیجگاهی

در مواردی بیمار دچار درد در قسمتی از فک یا تمام فک بالا و پایین می‌شود به طوری که منشأ درد مشخص نیست. این درد بیشتر در فک بالا احساس می‌شود و دندان‌های عقب دچار دردگرفتگی هم‌زمان می‌شوند. این درد تا چند روز هم باقی می‌ماند. در بیشتر موارد، مشکل بیمار، درد مفصل فکی‌گیجگاهی (Temporomandibular Joint) است. اگر در یک سمت صورت و در سمت دندان‌های عقب بالا احساس درد می‌کنید، ممکن است ناشی از مفصل گیجگاهی‌فکی (TMJ) باشد. معمولا این درد با درد دندان عقل اشتباه گرفته می‌شود. این درد معمولا به سمت فک پایین و اطراف گوش منتشر می‌شود و حتی ممکن است به صورت سردرد نیز احساس شود. شایان ذکر است اختلال در مفصل فکی گیجگاهی میتواند باعث وزوز گوش شود.

 

عنوان اول اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
عنوان دوم اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
عنوان سوم اسلاید
برای ویرایش متن روی دکمه کلیک کنید
اینجا کلیک کنید
قبل
بعدی
دریافت نوبت